پیشرفت بزرگ اپل در فناوری خودران

به‌تازگی محققان اپل توانسته‌اند سامانه‌ای جدید برای تشخیص مانع در خودروهای خودران توسعه بدهند.