تلاش زلزله شناسان پس از زلزله ایران و عراق برای تشریح نقشه گسل این ناحیه

بیش از ۱۰ روز از وقوع زمین‌لرزه‌ای قدرتمند در ناحیه‌ی مرزی ایران و عراق می‌گذرد و هم اکنون زلزله‌شناسان سعی دارند نقشه‌ی گسل این ناحیه را شرح دهند.