بزرگترین باتری جهان

ایلان ماسک پس از گذشت وعده 100 روزه خود، بزرگترین باتری جهان ر اساخت. این باتری شامل منابع انرژی تجدیدپذیر، در ایالات استرالیای جنوبی احداث می‌شود. سپتامبر 2016 طوفانی ویران کننده در ایالات استرالیای جنوبی شبکه برقی این منطقه را به طور کامل مختل کرد و 1.7 میلیون نفر از ساکنان آن را دچار تاریکی ...

نوشته ایلان ماسک ساخت بزرگترین باتری جهان را در کمتر از 100 روز پایان بخشید اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.