گسترش جهان‌های سینمایی و دنباله سازی‌ها تا کجا ادامه خواهد یافت؟

در این مقاله، نگاهی بر دنیاهای سینمایی مختلف صنعت سینما می‌اندازیم و سعی می‌کنیم پاسخ این سوال که «آیا این دنیاها برای سینما مفید است» را پیدا کنیم.