آیفون 10 در آمار فروش با آیفون 6 اس طی دو هفته اول برابری می‌کند

برآورد انجام‌شده نشان از این دارد که الگوی خرید و به‌روزرسانی آیفون ۱۰ شباهت بسیار زیادی به آیفون ۶ اس دارد که دو سال پیش راهی بازار شد.