طراحی دفتر کار لنوو؛ توکیو

دفتر کار لنوو، واقع در شهر توکیو توسط شرکت معماری و دکوراسیون داخلی استیون لیچ گروپ طراحی شده است.