پیشرانه‌های احتراقى تا سال ۲۰۵۰ منقرض خواهند شد

به گفته‌‌‌ی مدیر بخش تحقیق و توسعه‌ی تویوتا، پیشرانه‌های احتراق داخلی تا سال ۲۰۵۰ از چرخه تولید خارج خواهند شد.