لزوم ترک زمین

پروفسور استیون هاوکینگ (Stephen Hawking) در جریان ویدیو کنفرانس اخیر خود، نسبت به لزوم ترک زمین در کمتر از 600 سال آینده هشدار داد! به گفته استیون هاوکینگ ، فرصت باقی مانده برای انسان رو به پایان است و اگر بشریت در این رابطه راهکاری را در پیش نگیرد، در کمتر از 5 قرن آینده ...

نوشته لزوم ترک زمین در کمتر از 600 سال آینده؛ استیون هاوکینگ هشدار می دهد! اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.