زندگی طولانی مدت در فضا تأثیر باورنکردنی روی ساختار مغز می‌گذارد

محققان بر اساس آزمایش‌های انجام‌شده، نشان‌ دادند که زندگی و اقامت طولانی‌مدت در فضا اثرات منفی روی ساختار مغز دارد که باعث فشار به مغز می‌شود.