اندروید 8.1 تنظیمات جدیدی برای کنترل مصرف باتری دارد

اندروید ۸.۱ که هنوز در مرحله‌ی بتا قرار دارد، قابلیتی جهت بررسی مصرف باتری برنامه‌ها خواهد داشت.