کارهایی که بیش از نگاه کردن به صفحه‌ نمایش، به شما آرامش می‌دهند

نتیجه‌ی تحقیقات نشان می‌دهد که خیره شدن به صفحه‌ نمایش تلویزیون یا موبایل، روش مناسبی برای رفع خستگی یک روز کاری نیست.