پیوند انسان و ماشین‌ در دو دهه‌ آینده

بر اساس پیش‌بینی یکی از مخترعان ارشد آی‌بی‌ام، در دو دهه‌ی آینده از نانوربات‌های تزریقی برای درمان بیماری‌های جسمی و ترکیب تفکر انسانی و ماشینی استفاده خواهد شد.