کشف یک دندان در آلمان داستانی متفاوت از سرگذشت انسان بازگو می‌کند

به تازگی باستان‌شناسان در منطقه‌ای در آلمان موفق به کشف یک جفت دندان شده‌اند که قدمت آن‌ها نزدیک به ۱۰ میلیون سال تخمین زده می‌شود.