مرگبارترین سوانح تاریخ صنعت هوانوردی

اگرچه سفر با هواپیما یکی از امن‌ترین روش‌های سفر است، ولی هر از گاهی اخبار سوانح هوایی در اقصی نقاط جهان باعث تاثر و حیرت همگان می‌شود.