تیم کوک: خط تولید مک مینی متوقف نشده است

تیم کوک در پاسخ به نامه‌ی یکی از کاربران، گفت مک مینی در آینده به‌روزرسانی سخت‌افزاری خواهد شد.