اخبار جدید از دو گوشی نوکیا 9 و نوکیا 2

تصویر جدید از نوکیا 9 پرچم‌دار بعدی شرکت نوکیا منتشر شده است که اخبار قبلی را تأیید می‌کند.