۵۰ درصد از گوشی‌های اندروید در برابر ضعف امنیتی WPA2 آسیب‌پذیرند

پس از آنکه روز گذشته یک ضعف امنیتی با عنوان KRACK خبر از ناامن بودن ارتباط WPA2 در اغلب مودم‌ها داد، حال برآوردها از آسیب‌پذیری بیش از ۵۰ درصد گوشی‌های اندروید می‌گوید.