کوالکام اولین تراشه 5G را با نام X50 در یک گوشی هوشمند رونمایی کرد

کوالکام ساعاتی پیش از اولین تراشه‌ی 5G روی یک گوشی هوشمند رونمایی کرد که نشان‌دهنده‌ی دست یافتن به فناوری ساخت تراشه‌ با این فناوری جدید است.