پیشرانه‌ی یونی ناسا رکوردشکنی کرد؛ قدمی دیگر برای سفر به مریخ

پیشرانهی ایکس ۳ ناسا که در راستای برنامهی فضایی آژانس برای سفر به مریخ است، در آخرین آزمایشهای خود رکورد بیشترین توان خروجی را شکست.