پرینت کردن عکس‌ از شما عکاس بهتری می‌سازد

پرینت کردن عکس، سنتی فراموش‌شده است. پیتر مک‌کینن، عکاس و فیلم‌بردار حرفه‌ای، معتقد است چاپ عکس فوایدی به همراه دارد که دنیای دیجیتال ما را از آن‌ها محروم کرده است.