سازنده کلاشنیکف در فکر ساخت پهپاد سرنشین دار است

کلاشنیکف، کارخانه‌ی روسی سازنده‌ی سلاح معروف AK-47، با ایده‌ی ساخت پهپاد سرنشین‌دار وارد صنعت رقابتی هوایی می‌شود.