اسپیس ایکس از پروژه سفر بین شهری با راکت رونمایی کرد

شرکت اسپیس‌ایکس اعلام کرد که از راکت BFR می‌توان برای سفرهای بین شهری نیز استفاده کرد.