AMD در سال ۲۰۱۸ از لیتوگرافی ۱۲ نانومتری استفاده می‌کند

سرپرست بخش فناوری AMD‌ اخیرا در کنفرانس گلوبال فاندریز از مهاجرت به لیتوگرافی ۱۲ نانومتری در سال ۲۰۱۸ خبر داد.