شبیه ترین نقطه کره زمین به ماه کجاست؟

 پارک ملی تید نمونه‌ای زمینی از کره ماه است که شباهت عجیبی به آن دارد کسانی که آرزوی سفر به کره ماه را دارند می‌توانند به پارک گردشگری تید سفر کنند.