پیشرانه‌ی جدید فولکس واگن، چگونه کار می‌کند

کمپانی فولکس‌واگن در مدل ۲۰۱۸ تیگوان از پیشرانه‌ی جدیدی استفاده کرده‌ است که بر اساس سیکل بوداک عمل می‌کند.