معرفی بازی رومیزی Through the Ages: A New Story of Civilization

بازی رومیزی Through the Ages، یک بازی استراتژی است که در آن تمدن خود را به تمدن برتر بازی تبدیل می‌کنید.