سه دلیل برای اینکه عکس‌ های بهتری نمی‌گیریم

شناخت مواردی که باعث یا مانع خلاقیت ما در عکاسی می‌شوند و توجه به آن‌ها، می‌تواند به پیشرفت ما در عکاسی کمک کند.