مدیرعامل جدید اوبر تنها با ۲ کلمه، ‌توانایی خود را در مدیریت بحران نشان داد

مدیران بزرگ و موفق می‌توانند با حرکات حساب‌شده و خط‌ مشی رفتاری مناسب، سرنوشت شرکت‌ها را تغییر دهند و اعتبار بیشتری به برند خود ببخشند.