بیماری بعد از ۱۵ سال زندگی نباتی، به درمان پاسخ داد

با به‌کارگیری نوعی روش درمانی تازه یک بیمار فرانسوی بعد از ۱۵ سال زندگی نباتی به درمان پاسخ و درجه‌ای از هوشیاری را از خود نشان داد.