مدیر تلگرام

دادستان تهران علیه مدیر تلگرام اعلام جرم کرد و از ارجاع این پرونده به امور بین‌الملل دادسرای تهران خبر داد. پاول دوروف نیز به این صحبت‌ها واکنش نشان داده است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در یازدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران اعلام کرد که علیه مدیر تلگرام اعلام جرم شده و این پرونده ...

نوشته دادستان تهران علیه مدیر تلگرام اعلام جرم کرد؛ واکنش پاول دوروف به مجرم شناخته شدنش اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.