۳ مهر: عرضه گمنام‌ترین نمونه اولیه کامپیوتر شخصی

۴۴ سال پیش در چنین روزی، یکی از اولین کامپیوترهای شخصی پیشرفته معرفی شد. MCM/70 نام این کامپیوتر بود که کمتر خبری در مورد آن شنیده‌ایم.