ویولت؛ چهار سرنشین برقی-خورشیدی در چالش ۳۰۰۰ کیلومتر

سدان برقی-خورشیدی ویولت، ششمین خودروی برقی تیم سان‌سوئیفت است که در رقابت‌های خودروهای برقی-خورشیدی بریج‌استون شرکت خواهد کرد.