هوش مصنوعی، عرصه جدید رقابت تسلیحاتی ابرقدرت‌ها

دوران رقابت فضایی و هسته‌ای به سر رسیده؛ اما رقابت بین ابرقدرت‌ها در عرصه‌های جدیدی در حال پیگیری است. اکنون هوش مصنوعی، میدان مسابقه‌ی اصلی ابرقدرت‌ها است.