فیسبوک با هوش مصنوعی مسنجر در انتخاب فیلم به شما کمک می‌کند

اپلیکیشن مسنجر فیسبوک به دستیاری با هوش مصنوعی‌ موسوم به M مجهز شده است که می‌تواند در انتخاب فیلم به شما کمک کند.