برگزیدگان جشنواره‌ی طراحی رنو، معرفی شدند

جایزه طراحی شرکت رنو برای طراحی خودروی آینده به طرحی مفهومی به نام فلوت رسید که مانند توپ به نظر می‌رسد.