چگونه در مواقع اوج حجم کاری، وظیفه‌ای جدید به کارمندان بدهیم

برخی اوقات حجم کاری در سازمان به‌قدری زیاد می‌شود که با وجود خستگی کارمندان، باز هم باید با هر استراتژی ممکن کار آن‌ها را افزایش داد.