چرا بی‌ ام‌ و X6 M، موفقیت گذشته را تکرار نکرد؟

بنظر می‌رسد که نشان M بی‌ام‌و روی شاسی‌بلند X6 به اندازه‌ی کافی بازار جهانی را جذب نکرده است. از دید کارشناسان، این خودرو توانا ولی بی‌هدف است.