طراحی دفتر کار مایکروسافت؛ شعبه مدلین کلمبیا

دفتر کار مایکروسافت واقع در شهر مدلین، توسط شرکت معماری و دکوراسیون داخلی aei طراحی شده است.