حمله هکرهای روس به سیستم انتخاباتی آمریکا تأیید شد

برای اولین بار پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وزارت امنیت داخلی این کشور حمله به سیستم انتخاباتی را تأیید کرد.