حقایق چابهار، بندر همیشه بهار ایران

منطقه آزاد چابهار یا به قولی هندوستان ایران، علاوه بر رونق اقتصادی یکی از زیباترین مقصدهای گردشگری و تنها بندر اقیانوسی ایران است.