ناسا با نزدیک شدن مأموریت‌های مریخ، خطرات تابش‌های فضایی را ارزیابی می‌کند

در فضا، انسان‌ها کاملاً بی‌پناه هستند و لایه‌ای محافظ که بتواند از آن‌ها در برابر تابش‌های مضر کیهانی حافظت کند، وجود ندارد.