تحصیلات یا تجربه؛ کدام یک مهم‌تر است؟

انتخاب بین کسب تجربه یا تحصیل در رشته‌های دانشگاهی، همواره انتخابی سخت بوده است. برای پیدا کردن شغلی مناسب، ترکیب این دو مورد پیشنهاد می‌شود.