بهترین بازی های اندروید و آیفون هفته چهارم شهریور 1396

آخرین هفته تابستان شاهد عرضه بازی‌های متفاوتی در سبک رانر بودیم که در این مقاله معرفی کوتاهی از آنها داریم.