مدل جدید جهان نیازی به وجود انرژی تاریک ندارد

انرژی تاریک همان عاملی است که تا به امروز گفته می‌شد باعث انبساط کیهان می‌شود؛ اما پژوهش‌های جدید در این نظریه شک و تردید ایجاد کرده‌اند.