بررسی بازی Sonic Mania

بازی Sonic Mania، پس از مدت‌ها توسط طرفداران این مجموعه و با کمک سگا، برای دوست‌داران این جوجه تیغی آبی رنگ محبوب ساخته شده است.