مدل مفهومی کوئیک‌سَند؛ شاهکار آف‌رود جیپ

خودروی مفهومی کوئیک‌سَند، محصولِ خلاقانه تیم طراحی جیپ با الهام از خودروهای کلاس هات-راد است.