فولکس‌ واگن پیشگام در خدمات اشتراک خودروی خودران

گروه خودروسازی فولکس‌واگن تصمیم دارد تا سال ۲۰۲۱ خودروهای خودران را برای خدمات اشتراک خودرو به کار بگیرد.