تغییرات بزرگ دنیای فناوری و چگونگی موفقیت در آن‌ها

گرایش اقتصاد و بازار به کنار زدن مواردی که قدیمی شده‌اند و جایگزینی آن‌ها با انواع جدید، دگردیسی بازار نامیده می‌شود. اگر اهل رقابت نباشید، به‌زودی از دور خارج خواهید شد.