تراشه اختصاصی تسلا با همکاری AMD در دست توسعه است

تسلا با همکاری AMD، تراشه‌ی اختصاصی خود را برای انجام وظایف مرتبط با هوش مصنوعی در خودروهایش توسعه می‌دهد.