گکسی تب  اکتیو 2 یک تبلت میان رده خواهد بود

سامسونگ‌ در حال تولید نسل دوم تبلت اسپورت و مقام گلکسی تب اکتیو است.